Podnikání
6.2.2024
5 minut

Průvodce právními formami společností v ČR: Co si vybrat?

V českém podnikatelském prostředí existuje několik typů společností, které se liší svou právní formou a povinnostmi vůči státu. Které to přesně jsou?

V českém podnikatelském prostředí existuje několik typů společností, které se liší svou právní formou a povinnostmi vůči státu. Které to přesně jsou? 

Jednatelská společnost (jednatelská akciová společnost):

Jednatelská společnost je právnickou osobou, která má svůj vlastní majetek oddělený od majetku jednatelů a zakladatelů. Jednatelská společnost může mít jednoho nebo více jednatelů, kteří za ni konají právní úkony. Jejich odpovědnost za závazky společnosti může být omezena nebo neomezena.

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.):

S.r.o. je nejběžnější a nejoblíbenější právní formou podnikání v České republice. Zakladatelé s.r.o. mají omezenou odpovědnost za dluhy společnosti pouze do výše svého vkladu. Společnost s ručením omezeným může mít jednoho nebo více společníků.

Akciová společnost (a.s.):

Akciová společnost je obvykle vhodná pro velké podniky, protože její založení a správa jsou spojeny s poměrně vysokými náklady a administrativními požadavky. Zakladatelé akciové společnosti jsou akcionáři, jejichž odpovědnost za dluhy společnosti je omezena na výši jejich investice do akcií.

Komanditní společnost (k.s.):

Komanditní společnost je forma podnikání, ve které jsou společníci rozděleni na dva typy: komanditisty a komplementáře. Komanditisté mají omezenou odpovědnost za dluhy společnosti pouze do výše svého vkladu, zatímco komplementáři mají neomezenou odpovědnost.

Veřejná obchodní společnost (v.o.s.):

Veřejná obchodní společnost je forma podnikání, která je vhodná pro menší podnikání. Společníci ve veřejné obchodní společnosti mají neomezenou odpovědnost za dluhy společnosti.

Každý z těchto typů společností má své výhody a nevýhody, a rozhodnutí o volbě konkrétní formy závisí na potřebách a cílech zakladatelů. Je důležité pečlivě zvážit všechny aspekty a případně se poradit s právním expertem před založením společnosti.

Nevíš, jak postupovat? Náš online MENTOR ti pomůže krok po kroku byznys nastartovat!