Zásady ochrany osobních údajů

Podobně jako práce a pomoc s vaším startupem, je pro nás i ochrana vašeho soukromí zcela nepostradatelnou součástí námi poskytovaných služeb. Níže si můžete přečíst více o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje a jak chráníme vaše soukromí.

Jak nás můžete kontaktovat?

Jsme Lean Startup z.s., IČ 02173956, se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, v obchodním rejstříku zapsán u Městského soudu v Praze, složka L 26210. Kontaktovat nás můžete na e-mailu info@startupbox.cz. Na této adrese a kontaktu můžete pomocí korespondence komunikovat ohledně situací popsaných níže.

Jaké informace o vás zpracováváme a proč?

Bez informací o vás a vašem startupu bychom nemohli zajistit to, proč s námi chcete spolupracovat, tedy online poradenství, mentoring, konzultace a propojení s lidmi, kteří mohou vašemu startupu pomoci (tj. např. investoři, dodavatelé služeb, inkubátory, akcelerátory). Případně bychom vás nemohli ani informovat o tom, jaké jsou aktuality ve startupovém světě. Typicky zpracováváme vaše následující data:

Email:

Pokud jste nám k tomu dali souhlas, můžeme vám na váš e-mail posílat takové informace, o které jste projevili zájem, tj. např. informace o novinkách, rady pro další směřování vašeho startupu. V případě, že k tomu máme váš souhlas, můžeme vám případně také zasílat obchodní sdělení na návazné služby.

Svůj souhlas samozřejmě můžete také kdykoli odvolat pomocí odkazu v kterémkoli ze zaslaných newsletterů, případně nám napište na email hello@startupbox.cz.

Cookies:

Abychom vám usnadnili a zpříjemnili procházení našeho webu, zpracováváme i cookies. Jsou to malé soubory, které si váš počítač uloží a díky nim si pak naše internetové stránky mohou pamatovat důležité informace z vaší návštěvy (např. volbu jazyka, jakým způsobem procházíte webové stránky atp.). Cookies pomáhají jak vám v pohodlném užívání stránek, tak nám v jejich vylepšování a zobrazování nabídek, které budou zajímavé přímo pro vás a váš startup. Díky cookies je možné shromažďovat různé informace, mezi které patří třeba IP adresa; ID zařízení, ze kterého stránky prohlížíte; typ prohlížeče; informace o prohlížení; vaše reakce na reklamy; aktivity na webových stránkách apod. Informace získávané prostřednictvím cookies jsou různé podle účelu daných cookies. Více si o nich můžete přečíst dále:

Základní cookies:

Bez základních cookies by nemohly tyto webové stránky dobře fungovat. Základní cookies umožňují například navigaci stránky. Zároveň vám usnadňují užívání těchto stránek tím, že si např. zapamatují volbu jazyka po celou dobu, po kterou se po stránkách pohybujete a nebudete ho tak muset volit při každém prokliku na další stránku. Pokud z našich stránek odejdete, automaticky se tyto cookies smažou.

Analytické cookies:

Umožňují nám na základě anonymních informací lépe pochopit, jakým způsobem používáte tyto webové stránky (jako např. kolikrát a kam jste klikli a podobně). To následně můžeme využít pro zjištění, co na našich stránkách funguje a co ne, abychom je mohli vylepšovat a zároveň pro vás přinášet zajímavější a relevantnější obsah.

Marketingové cookies:

Umožňují nám zjistit, jakým způsobem se pohybujete na těchto webových stránkách a zjistit, jaké zboží, služby či informace pro vás budou nejužitečnější, abychom vám mohli zobrazit zboží, služby a informace, které se vám můžou hodit. Tyto cookies umožňují, abychom vám mohli na našich webových stránkách a na webových stránkách dalších uživatelů zobrazovat reklamy na zboží, které pro vás může být zajímavě.

Údaje o vaší situaci:

Abychom mohli zhodnotit vaši současnou situaci a určit, jak vám dokážeme pomoct, potřebujeme od Vás data uvedená v kontaktním formuláři, informace o vašem startupu a jeho vývoji. Mezi další údaje, které od vás můžeme sbírat jsou např. business model, lean canvas, segmentační mapa a další. Tyto informace nemáte povinnost vyplňovat. Jejich vyplňováním a přikládáním požadovaných příloh však zvyšujete pravděpodobnost, že vám dokážeme pomoci v rozvoji vašeho startupu a správně vás nasměřovat k důležitým kontaktům. Tato data využíváme pouze pro svou interní potřebu a nejsou nikam dále předávána.

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Informace o procházení stránek pro nás zpracovává Google, Inc., a to pomocí nástrojů Google Tag Manager, Google Search Console a Google Analytics, který díky cookies (viz výše) umožňuje měření a vyhodnocování způsobu užívání těchto webových stránek. Dále využíváme CMS nástroj Hubspot, jeho formulářové prvky, chatbot a správu kontaktů v něm.

K informacím týkajících se vašeho startupu budou mít v rámci webového prohlížeče naši partneři, jako například angel investoři, venture kapitálové společnosti, dodavatelé služeb, korporace hledající inovativní startupy. Tyto společnosti mají ve smluvních podmínkách zakázáno bez vašeho souhlasu informace o vašem startupech postupovat třetím stranám. Nemusíte se bát, vaše údaje jsou u nás v bezpečí.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchovávám?

Vaše údaje, které mám díky vašemu souhlasu, o vás budeme zpracovávat po dobu 5 let.

Doba uložení cookies se různí podle jejich údělu.

Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

Právo požadovat přístup k vašim osobním údajům– tzn. že se nás můžete zeptat, jaké osobní údaje o vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.

Právo na opravu– pokud nejsou vaše osobní údaje, které o vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.

Právo vznést námitku– v případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našeho oprávněného zájmu zamezit opakovanému objednávání služby, můžete proti takovému zpracování vznést námitku, kterou se musíme zabývat.

Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“)– tzn. že na vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát být u nás registrováni. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví atd.) a v takovém případě výmaz nemůžeme provést.

Právo na omezení zpracování– v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:
pokud popřete přesnost údajů a já potřebuji vaše sdělení ověřit;
jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění vašich právních nároků;
pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.

Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jsou Vaše osobní údaje u nás v bezpečí?

Samozřejmě! Veškeré vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití a pečlivě je střežíme, aby se k nim nedostal nikdo neoprávněný.

Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně našich zásad ochrany soukromí, můžete nám napsat na e-mail hello@startupbox.cz. Může se stát, že tyto podmínky budeme občas aktualizovat, tudíž doporučujeme, abyste se na tuto stránku čas od času podívali.